Grad Niš: Subvencija za zamenu kotlova za grejanje

Grad Niš: Subvencija za zamenu kotlova za grejanje

Grad Niš će uz pomoć Ministarstva zaštite životne sredine u narednih nekoliko meseci pokrenuti program subvencije, tj. sufinansiranja zamene kotlova na drva i ugalj, kotlovima za grejanje na pelet i gas, najavio je energetski menadžer grada Niša Goran Rajčić.„Program sufinansiranja predviđa da 50 posto troškova nabavke novih kotlova sufinansira grad Niš i republika, a 50…